روز: بهمن ۱۶, ۱۴۰۱

اعتصاب و تجمع کارگران فولاد کاویان

  • توسط
  • بهمن ۱۶, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
 ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، کارگران شرکت فولاد کاویان در اهواز در اعتراض به عدم اجرای طرخ طبقه بندی مشاغل دست  از کار کشیده و مقابل  درب ورودی  تجمع کردند. طرخ طبقه بندی برای بیش از هزار کارگر این شرکت بیش از یک سال است که از سوی مدیران این شرکت به تعویق افتاده است.  

جنبش مطالباتی کارگران و دستمزد

  • توسط
  • بهمن ۱۶, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است

گفتگو: فراخوان بازنشستگان شوش و هفت تپه وشروع اعتراضات مجدد بازنشستگان

  • توسط
  • بهمن ۱۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی فرامرز قربانی و م . فاتح درباره بیانیه کارزار در حمایت از فراخوان بازنشستگان شوش و هفت تپه و نقش اعتراضات نیروی کار در شرایط حاضر