روز: بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

اعتصاب و تحصن کارگران مس فلز رنگین مقابل فرمانداری شهر بابک

  • توسط
  • بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اعتصاب و تحصن شبانه‌روزی کارگران مس فلز رنگین در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی مقابل فرمانداری شهر بابک کرمان. حدود دو هفته است این کارگران در اعتصاب و تحصن شبانه‌روزی به سر می‌برند.

تاریخچه اشتغال زنان – بخش اول

  • توسط
  • بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است