روز: بهمن ۲۷, ۱۴۰۱

تجمعات اعتراضی کارگران معدن کروم و کشتی سازی

  • توسط
  • بهمن ۲۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تجمع کارگران مجتمع کشتی‌سازی بندرعباس ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، کارگران مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی ایران واقع در بندرعباس در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه و شرایط نامناسب معیشتی اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند. اعتصاب و تجمع کارگران معدن کروم عاشورا اُرزوئیه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، کارگران معدن کروم عاشورا منطقه آبدشت صوغان شهرستان […]

The Manifesto for Minimum Demands by Independent Trade & Civil Organisations in Iran

  • توسط
  • بهمن ۲۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Woman, Life, Freedom   Honourable and Gallant People of Iran In the forty fourth anniversary of the 1979 Revolution, the very economic, political, and social fabric of the country has so drastically unravelled by crisis that one cannot see any clear and achievable perspective for its ending whilst the current political set-up exists in the […]