روز: بهمن ۲۶, ۱۴۰۱

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

  • توسط
  • بهمن ۲۶, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مردم شریف و آزاده‌ ایران در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم […]