روز: بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

گفتگو: با محمد صفوی پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی

  • توسط
  • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح و محمد صفوی پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی و مسائل پیرامون این منشور

یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان

  • توسط
  • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در ادامه اعتراضات و تجمعات یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان ، روز یکشنبه 30 بهمن ماه بازنشستگان در شهرهای کرمان، رشت ، اصفهان، شوش ، شوشتر ، کرمانشاه و اهواز دست به تجمع زدند. خواستهای باز نشستگان اجرای ۲۵درصد همسان سازی پرداخت عیدی برابر با کارگرن شاغل و افزایش دستمز به میزان تورم  البته تا قبل […]

پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی

  • توسط
  • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگو با علی نجاتی