روز: بهمن ۲۴, ۱۴۰۱

آزادی شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی

  • توسط
  • بهمن ۲۴, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، شاپور احسانی‌راد در تماسی با دوستان اعلام‌ کرد که هم‌اکنون از زندان اوین آزاد شده است. شاپور احسانی راد در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد و  پس از ۳۶ روز بازداشت  توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان به همراه مجازاتهای تکمیلی محکوم شده […]