روز: اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

کارگران را دنبال نخود سیا نفرستید

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران ، مزدبگیران .با تصویب حداقل مزد سال 1399 از سوی کارفرمایان و دولت حامی کارفرما . اعتراضاتی در سطح کشوربه وجود آمد و کسانی در این راستا اقدام به نوشتن نامه و یا زیر لبی از شرکای سه جانبه گرایی انتقاد کردند که چرا بدون امضای نماینده به اصطلاح کارگران بخشنامه شورای عالی کار […]

رویاروئی با کرونای طبیعی و کرونای سرمایه داری!

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به مناسبت اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) ۱۳٩٩ اول ماه مه امسال، طبقۀ کارگر و دیگر توده های استثمار شده، زیر ستم و محروم جامعه با شرایط بسیار وخیمی روبرو هستند: بیماری کرونا در سراسر جهان به شیوع مرگ آور و یکه تازی ویرانگر خود ادامه می دهد و میلیون ها انسان، بویژه محرومان جامعه […]

دومین روز اعتصاب کارگران نی بر درهفت تپه

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
روزهای یکشنبه ودوشنبه کارگران نی بر نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها برای دومین روز، دست از کار کشیدن ودر مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. در پی این تجمع مدیریت شرکت قول پرداخت دستمزد را به کارگران داد، اما تا ساعت‌ دریافت خبر دستمزد کارگران پرداخت نشده بود. در این تجمع […]