روز: فروردین ۲۹, ۱۳۹۹

دنیای قبل و بعد از کرونا

  • توسط
  • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرور کاردار امروز شاهد گسترش بی رحمانه کوید  نوزده از  خانواده ویروس‌های کرونا هستیم و در واقع شیوع این بیماری ابعاد جهانی به خود گرفته است و درنتیجه تبعات و نتایج منفی آن نیز جهانی خواهد بود. ویروس کُوید نوزده راه خود را با سرعتی غیر قابل تصور از ووهان چین به تمامی جهان بازکرد […]