روز: اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹

با اتحاد با همبستگی سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” را به شکست بکشانیم

  • توسط
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران عزیزهمانطور که در جریان هستید، مدتی است کار فرمایان هفت تپه از طریق عوامل، دست نشانده گان و گماشتگان خود در تلاش هستند تا با ایحاد و دامن زدن اختلاف بین خواهران و برادران عرب و لُر و دیگر ملیت های که در منطقه سکونت دارند، سیاست کثیف” تفرقه بیانداز و حکومت کن” را […]

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران بمناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
برای افزایش دستمزدها متحدانه بپاخیزیم روز جهانی کارگر در حالی فرامیرسد که فقر و فلاکت عمومی زندگی میلیونها خانواده کارگری را عملاً به ورطه نابودی کشانده است. گرانی روزافزون مایحتاج مردم، تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی را برای کارگران و مزدبگیران ناممکن ساخته است. در این شرایط حکومتگران برای امسال رقم ۱۸۳۵۰۰۰ تومان را بعنوان […]