روز: فروردین ۲۱, ۱۳۹۹

حداقل مزد ماهیانه کارگران برای سال ۹۹

  • توسط
  • فروردین ۲۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
حداقل مزد ماهیانه کارگران برای سال ۹۹ ماهیانه ۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال تعیین شد. حامیان نظام سرمایه داری که تحت نام نماینده گان کارگران در شورای عالی کار هستند در اعتراض به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون‌کار جلسه شورای عالی کار را ترک و مصوبه مزد سال ۹۹ را امضا نکردند.این افراد که خود، بخشی از مناسبات […]