روز: فروردین ۳۰, ۱۳۹۹

زنده باد روز جهانی کارگر

  • توسط
  • فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اول ماه مه، روز جهانی کارگر فقط گرامیداشت یک روز تاریخی نیست، بلکه روز همبستگی جهانی کارگران در اعتراض به سرمایه داری و تمام بلایای آن است. بویژه امروز با چشم خود ناتوانی و ضد انسانی بودن این سیستم را بیش از هر وقت می بینیم و شاهدیم. امروز کارگران و زحمتکشان بیش از هر […]