روز: اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

بیانیه روز جهانی کارگر “کارزار”

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
                                به کابوس هزاران ساله جامعه طبقاتی پایان دهیم روز جهانی کارگر سالها ست که دیگر نه روزی برای شادی و دسته های گل و شیرینی و نه روزی برای شعرها و شعارهای تکراریست. اول ماه مه روزی برای بازنگری طبقه کارگر جهانی به موقعیت خویش، روزی برای نمایش قدرت جهانی و روزی برای اعتراض […]