روز: اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲

زنده باد اول ماه مه

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
   پنجمین مجموعه از پیام های روز جهانی کارگر

قطعنامه مشترک انجمنهای کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده است. فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی نَفَسِ کارگران را گرفته، سرمایه داران تنها به فکر افزایش […]