روز: اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲

زنده باد اول ماه مه

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  سومین بخش ازمجموعه پیام های روز جهانی کارگر 1402

بیانیه به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  رهایی طبقه کارگر از توحش سرمایه داری،در گرو سازمانیابی اجتماعی است امسال طبقه کارگر ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرود که در سال گذشته شاهد اعتراضات اجتماعی گسترده شهریور ماه، بودیم . تا پیش از شروع این اعتراضات، طبق روال سالهای گذشته اعتراضات مستمر بازنشستگان و اعتراضات سازمانیافته معلمان و کارگران […]