روز: اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲

گرامی باد اول ماه می، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر در راه است. اول ماه مه روز همبستگی و رزم طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داران است. روز جهانی کارگر روز کیفر خواست طبقاتی ما کارکران بر علیه ستم و استثمار طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری است. روز جهانی کارگر ، روز رزم جهانی […]

“از علی خدایی تا یک نماینده واقعی کارگران”

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته با تصویب افزایش حقوق ۲۷٪ برای حداقل دستمزد و افزایش حقوق ۲۱٪ برای سایر سطوح توسط “شورای عالی کار” برای سال ۱۴۰۲، علی خدایی بعنوان یکی از اعضای به اصطلاح کارگری این شورا، جهت توجیه کردن این افزایش حقوق ظالمانه گفت “اگر چه افزایش حقوقها پائین تصویب شده اند ولی […]

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

  پیام های اول ماه مه