روز: اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲

اول ماه مه، شرایط کارگران افغان در ایران و زنان در افغانستان

    گفتگو با کبری سلطانی از سازمان سوسیالیسا های کارگری افغانستان

گزارش هفتگی از وضعیت زندانیان سیاسی

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  امتناع نرگس محمدی از حضور در دادسرا جهت تفهیم اتهام اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲ نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در زندان اوین از طرح اتهامات جدید علیه خود و «پرونده سازی» خبر داده است و می‌گوید «دفتر زندان اوین ۸ اتهام در پرونده اخیر را به اواطلاع داده است. او به خانواده و وکیلش خبر […]

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان برای گرامی داشت روز کارگر

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  پر طنین باد فریاد حق طلبانه کارگران در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر! روز جهانی کارگر همچنان که ریشه در پیکار مرگ و زندگی کارگران و توده های زحمتکش علیه بساط نکبت بار و شرایط بهره کشی سرمایه داران ستمگر و طبقات حاکم دارد، هم اکنون نیز در اقصی نقاط گیتی الهام […]

زنده باد اول ماه مه

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
    چهارمین مجموعه از پیام های روز جهانی کارگر

Statement on International Workers’ Day

 • توسط
 • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
The emancipation of the working class from the barbarism of capitalism is achieved through social organization This year, the Iranian working class is welcoming the first of May under conditions where we witnessed extensive social protests last September. Prior to the onset of these protests, the ongoing protests by retirees and organized protests by teachers […]

International workers Day

 • توسط
 • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  Greeting message to Iranian workers – May 2023

International workers Day

 • توسط
 • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  Greeting message to Iranian workers – May 2023