روز: اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲

International workers Day

  • توسط
  • اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
    Greeting message to Iranian workers – May 2023

International workers Day

  • توسط
  • اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
                           Greeting message to Iranian workers – May 2023

پیام علی نجاتی به مناسبت روز جهانی کارگر – ۱۴۰۲

  • توسط
  • اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
     

زنده باد اول ماه مه

      مجموعه پیام های اول ماه مه 1402