روز: فروردین ۱۸, ۱۴۰۲

داود رضوی جهت مداوا و درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد

  • توسط
  • فروردین ۱۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از ۷ ماه بازداشت دیروز ۱۵ فروردین جهت مداوا و درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. ایشان متاسفانه در طول بازداشت به خاطر فشارهایی که در اثر بازجویی‌های طولانی و […]

درگذشت اکبر زبردست از بنیانگذاران سندیکای کارگران پروژه ای

  • توسط
  • فروردین ۱۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رفیق اکبر زبردست یکی از کارگران بازمانده و سازمان دهنده سندیکای کارگران پروژه ای آبادان ۱۶ فروردین پس از دوره ای طولانی تحمل درد و رنج ناشی از بیماری ریوی حاد، بدرود حیات گفت. عمو اکبر از جمله کارگران آگاهی بود که در دوره حاکمیت سیاه و دیکتاتوری ستم شاهی پهلوی فعالیت سیاسی خود را […]