روز: اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰

بیانیه تشکلهای کارگری،معلمان و بازنشستگان پیرامون روزجهانی کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل: سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، تشکلات مستقل بازنشستگان و تشکلات مدافع حقوق زنان به مناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر گرامی باد “اول ماه مه” (یازده اردیبهشت)، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان! امسال هم در حالی به استقبال “اول ماه مه” روز همبستگی […]

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-۱۷

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۱۶

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است