روز: اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر – سال ۱۴۰۰

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
امسال ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، کیفر خواست خود را در برابر ستمگران قرار میدهیم که مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و مصائب بی شمار و لاینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه ای برای بهبود […]

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۱

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۰

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است