روز: فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

گزارش تجمع اعتراضی بازنشستگان

  • توسط
  • فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بازنشستگان تهران، امروز یکشنبه ۲۹ فروردین، پس از برگزاری تجمع روبروی سازمان تامین اجتماعی، از خیابان آزادی تا نزدیک به خیابان جیحون راهپیمایی اعتراضی و تظاهرات خیابانی راه انداختند.بازنشستگان در تظاهرات خود شعار می دادند،” درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید.این تجمع در ساعت ۱۰ و نیم مقابل سازمان تامین اجتماعی شروع […]

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-ویدئو۱

  • توسط
  • فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است