روز: فروردین ۱۲, ۱۴۰۰

گفتگو با محمود صالحی پیرامون حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰

  • توسط
  • فروردین ۱۲, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است