روز: اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۱۱

  • توسط
  • اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۱۰

  • توسط
  • اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است (اطلاعیه اول مه”کارزار”)

  • توسط
  • اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در حالی به روز جهانی کارگر در سال 1400 نزدیک میشویم که شرایط زندگی و معیشت میلیار دها انسان در پی همه گیری کرونا نه تنها بهبود نیافته است، بلکه علاوه بر مرگ و میر ناشی از بیماری ، میلیونها نفر در سراسر جهان با عواقب وخیم اقتصادی سیاسی و اجتماعی این بحران دست به […]