روز: مهر ۱۸, ۱۴۰۱

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه

  • توسط
  • مهر ۱۸, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
همرزمان، ستم دیده گان؛ اعتراض و خیزش خیابانی دختران آفتاب و انقلاب، وارد چهارمین هفته شده است. دختران و پسران مبارز با شعار “زن زندگی آزادی” کوچه و خیابانهای را به لرزه در آورده اند تا با رزم پرشکوه خود به رهایی و برابری برسند، رهایی از ستم و استثمار، رهایی از تبعیض و نابرابری […]