ماه: آذر ۱۴۰۱

حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان

 • توسط
 • آذر ۴, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
مردم شریف و آزادیخواهبیش از هفتاد روز از دور جدید خیزش سراسری در اکثر شهرهای ایران می گذرد.حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان ها، نشان از آن دارد که مردم ستمدیده و محروم در ایران تصمیم گرفته اند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند.داشتن آزادی در عرصه های مختلف، آزادی بیان […]

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

 • توسط
 • آذر ۳, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
تعرض به مطالبات مردم قابل قبول نیستکارگران و استادکاران گرانقدر همچنان که مستحضرید حدود سه سال است از ارجاع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس جهت اصلاح می‌گذرد. در این مدت صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی در نوبت و صف انتظار بیمه به سر می‌برند. ما کارگران ساختمانی اعلام می‌داریم که بازیچه گرفتن […]

آبان خونین ادامه دارد!

 • توسط
 • آبان ۲۴, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  کارگران و زحمتکشان، مردم شریف و آزادی‌خواه؛جنبش اعتراضی و سراسری کارگران و زحمتکشان و فرودستان در آبان ۹۸ که برای رهایی از فقر و نداری، برای داشتن رفاه و آسایش و آزادی به خیابان ها آمده بودند به خاک و خون کشیده شد.سرکوبگران نظام ستم و استثمار تصور کردن که با کشتن، زندانی کردن […]

پیرامون اعتراضات گسترده اجتماعی

 • توسط
 • آبان ۱۲, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است