روز: مهر ۱۱, ۱۴۰۱

حمله به دانشجویان محکوم است!

  • توسط
  • مهر ۱۱, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
“فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم” کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده؛ همانطور که همگی در جریان هستید، خیزش خیابانی و سراسری در اکثر شهر های ایران همچنان در جریان است. جنبش های مختلف در ایران با شعار “زن زندگی ازادی” در کنار هم برای بدست آوردن مطالبات خود مبارزه را در اشکال مختلف ادامه می دهند. […]