روز: خرداد ۱۳, ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای، ربطی به ما ندارد

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یک‌ تشکل مستقل از تمامی احزاب، سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی است. انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای، ربطی به ما ندارد. هم سرنوشتان، کارگران و مردم ستم دیده؛سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک تشکل مستقل بوده و هست و ربطی به هیچ جناح و دارو دسته […]

در سومین روز اعتصاب تیراندازی هوای برای متفرق کردن کارگران

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه روبروی گیت ورودی در مقابل دفتر حراست شرکت، یکی از ماموان پاسگاه هفت تپه که گفته میشود رئیس پاسگاه بوده است برای متفرق کردن کارگران اعتصابی اقدام به تیر اندازی هوای کرده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این عمل وقیحانه، ضد کارگری و وحشیانه […]