روز: خرداد ۱۲, ۱۴۰۰

دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

  • توسط
  • خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد، دومین روزی است که کارگران دست به اعتصاب در محوطه کارخانه روبری دفتر خالی از مدیر شرکت نیشکر هفت تپه زده اند. مطالبات کارگران نداشتن امنیت شغلی، ندادن حق آبه جهت آبیاری نیشکر و همچنین پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و بازگشت به کار همکاران اخراجی میباشند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه […]