روز: تیر ۷, ۱۴۰۰

Solidarity with Iranian oil workers’ struggle-NSSN

  • توسط
  • تیر ۷, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

در همبستگی با مبارزه کارگران نفت در ایران -شبکه سراسری نمایندگان کارگری-بریتانیا

  • توسط
  • تیر ۷, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در همبستگی با مبارزه کارگران نفت در ایرانبدین وسیله شبکه سراسری نمایندگان محل کار(NSSN) حمایت و پشتیبانی خود را از کارگران نفت وسایر کارگران در ایران که هم ا کنون درگیر مبارزه و تلاش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری هستند اعلام میکند.ما خاطر نشان می کنیم که این تلاش ها و مبارزات با وجود سرکوب […]