ماه: مرداد ۱۴۰۰

جمع بندی از اعتصاب های کارگری

 • توسط
 • مرداد ۶, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

سرکوب و کشتار مردم جان به لب رسیده از بی‌آبی خوزستان را قویا محکوم می‌کنیم

 • توسط
 • مرداد ۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
مردم خوزستان به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی مسئولان، در پر آب‌‌ترین استان کشور، برای دستیابی به آب، در کف خیابان‌ها خون می‌دهند.اینبار نیز همانند آبان خونین ۹۸ و دی ۹۶، حاکمیت بجز کشتار و زندان، پاسخی برای مطالبات معترضین و فرودستان و اقشار ضعیف جامعه ندارد. بی‌آبی امروز خوزستان ریشه در سیاست‌های غیر کارشناسی و […]

اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد

 • توسط
 • مرداد ۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰، اعتصاب کارگران در سال ۱۴۰۰ وارد سیزدهمین روز خود شد.خواست فوری کارگران نیشکر هفت تپه به قرار زیر است.8تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی پرداخت حقوق های معوق شدهبازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده تمدید قرار داد کارگران […]

از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

 • توسط
 • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
با درود به اتحاد و ایستادگی و مقاومت کارگران اعتصابی بخش‌های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی. کارگران شریف صعنت نفت و پتروشیمی، سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات شما را دنبال می‌کند و ضرورت دارد تمامی کارگران، جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و هر آنکه دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات […]

دور جدید اعتصاب در بخش های مختلف در هفت تپه

 • توسط
 • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سه شنبه -۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ پرداخت حقوق معوق کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی شده _تمدید قرارداد تمام همکاران از جمله کارگران بخش آفات که ۱۸ روز است در اعتصاب هستند. _خروج فوری اسد بیگی از شرکت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعلام همبستگی کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه با کارگران اعتصابی در ایران

 • توسط
 • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
از ۱۹ ژوئن بیش از ده هزار کارگر حدود ۷۰ شرکت پروژه ای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی در جنوب ایران در اعتصاب به سر می برند. قرارداهای آن ها موقتی است یا فاقد هر نوع قراردادی هستند.خواست های آن ها عبارتند از: افزایش حقوق به ۱۲ میلیون تومان ( معادل ۴۰۰ یورو)؛ پرداخت […]

ژرفا: گفتگو با سوفیا افرا-درباره هستی شناسی بدن زن

 • توسط
 • تیر ۱۰, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است