روز: تیر ۲۳, ۱۴۰۰

از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

  • توسط
  • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
با درود به اتحاد و ایستادگی و مقاومت کارگران اعتصابی بخش‌های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی. کارگران شریف صعنت نفت و پتروشیمی، سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات شما را دنبال می‌کند و ضرورت دارد تمامی کارگران، جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و هر آنکه دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات […]

دور جدید اعتصاب در بخش های مختلف در هفت تپه

  • توسط
  • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سه شنبه -۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ پرداخت حقوق معوق کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی شده _تمدید قرارداد تمام همکاران از جمله کارگران بخش آفات که ۱۸ روز است در اعتصاب هستند. _خروج فوری اسد بیگی از شرکت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعلام همبستگی کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه با کارگران اعتصابی در ایران

  • توسط
  • تیر ۲۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
از ۱۹ ژوئن بیش از ده هزار کارگر حدود ۷۰ شرکت پروژه ای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی در جنوب ایران در اعتصاب به سر می برند. قرارداهای آن ها موقتی است یا فاقد هر نوع قراردادی هستند.خواست های آن ها عبارتند از: افزایش حقوق به ۱۲ میلیون تومان ( معادل ۴۰۰ یورو)؛ پرداخت […]