روز: تیر ۸, ۱۴۰۰

Statement of solidarity with the struggling workers in Iran-SAC

  • توسط
  • تیر ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Statement of solidarity with the struggling workers in IranFor about a week, more than 80 labor centers in the oil, gas and petrochemical industries in Iran have been on strike, demanding an increase in wages based on inflation, as well as a reduction in working hours to 20 working days and ten days off.SAC gives […]

بیانیه همبستگی با کارگران مبارز در ایران SAC-سوئد

  • توسط
  • تیر ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بیانیه همبستگی با کارگران مبارز در ایرانحدود یک هفته است که بیش از 80 مرکز کارگری در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران دست به اعتصاب زده و خواستار افزایش دستمزد براساس تورم و همچنین کاهش ساعات کار به 20 روز کاری و ده روز مرخصی شده اند.SAC” تشکیلات مرکزی کارگران سوئد” حمایت […]