روز: دی ۱۴, ۱۳۹۸

Campaign in Support of Iranian Workers

 • توسط
 • دی ۱۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
In recent years, the Islamic regime of Iran has implemented the most brutal anti-labour policies, including barbaric working condition and below-povertyminimum wage whilst actively preventing any unified national industrial actionand protest. Pressure on labour organisers and leaders has intensified.The capitalist ruling class in Iran aims to isolate and weaken the resistance of theworking people with […]

The present situation and the needs of the labor movement

 • توسط
 • دی ۱۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
karzarpki@gmail.com  The process of economic, political and social develop deadlock during the last year have been so fast, that even the most optimistic economics and politics leaders of Iranian regime are believed these conditions can be ended by structural collapse. On the surface it seems that the situation caused by external circumstances or related to […]

گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون انقلاب ۵۷ و مبارزات کارگران

 • توسط
 • دی ۱۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزار –  اکنون نزدیک به چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی میگذرد لطفا به صورت مختصر شرایطی که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد را بیان کنید و فکر میکنید چه عواملی باعث شکل گیری جمهوری اسلامی شد؟ م.ف –  متاسفانه این سوالی است که خیلی نمی شود به صورت مختصر به آن پرداخت ولی […]

طبقه کارگر و اوضاع اقتصادی: گفتگو با مرتضی فاتح

 • توسط
 • دی ۱۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گرانی نرخ نان و وعده مسئولان دولتی برای افزایش قریب الوقوع قیمت حامل های انرژی، لبنیات و سایر مواد غذائی، نشانه هائی از وخامت تشدید شونده شرایط اقتصادی کشور است. دولت روحانی از ابتدای به دست گرفتن زمام اداره امور اجرائی، برای جبران کسری های بودجه ای، همه فشارهای اقتصادی را متوجه مزدبگیران و کارگران […]