روز: بهمن ۵, ۱۳۹۸

مخالفت با آزادی مشروط اسماعیل عبدی

 • توسط
 • بهمن ۵, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان اعلام نمود که با درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران مخالفت شده است در حالی که از دوره حبس ۵ ساله او ١٠ ماه باقی مانده است. در حال حاضر درخواست مرخصی برای اسماعیل عبدی، درحال بررسی است […]

Iranian oil workers protest against unpaid wages

 • توسط
 • بهمن ۵, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
On 21 January, hundreds of workers at the Bandar Imam Khomeini petrochemical complex in Iran, launched a protest which lasted for several days against precarious work conditions, the non-payment of wages, reduction of bonuses, and end to overtime pay.  During the protest, workers asked management for assistance and solidarity, shouting “management, support us, support us”.

اعتصاب کارگران فاز۱۴ پارس جنوبی

 • توسط
 • بهمن ۵, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزدها، دست به اعتصاب زده اند 5بهمن ماه 1398 : به نقل از تلگرام انجمن کارگران برق و قلزکار کرمانشاه

بیانیه ی مشترک حمایت از تجمع اعتراضی ٧ بهمن ماه بازنشستگان

 • توسط
 • بهمن ۵, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
ما بازنشستگان راه سخت و پر فراز و نشیبی را طی نموده ایم ، 13 سال است که به دنبال اجرای قانونی هستیم که تصویب شده ولی با هزاران ترفند دروغ و فریب از اجرای ان سر باز زده و حتی سعی میکنند که با تغییراتی در بندهای آن ،ضرب و زورش را بگیرند و […]