روز: دی ۲۸, ۱۳۹۸

Group of Haft Tappeh workers Call to street protests

  • توسط
  • دی ۲۸, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
The following is a statement by a group of Haft Tappeh workers on street protests following the shooting down of a Ukrainian airliner Call to street protests: Dear colleagues and people of Haft Tappeh ,Shush,Andimeshk, Dezful, Khuzestan and the whole country We are also saddened by the killing of the dear passengers of the plane […]

گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری

  • توسط
  • دی ۲۸, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
توضیح جهت اطلاع خوانندگان سایت کارزار: به دنبال یک دوره گفتگو میان فعالین و اعضای کارزار بیانیه کارزار در باره شرایط حاضر و تغییراتی که از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران تجربه می کند منتشر شد که مولفه های مختلفی که این تحولات را تبیین و تعین می بخشد را مورد بررسی […]