روز: دی ۲۴, ۱۳۹۸

درباره تعیین حداقل دستمزدها

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران   در ماههای پایانی هر سال مهم ترین موضوع برای کارگران و سرمایه داران، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است. هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مسئله می نگرد. طبقه کارگر اما در این جدال و دل نگرانی، اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی […]

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
تسلیت به بازماندگان، نفرت بر دروغ گویان خبر دردناک بود، بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی اوکراین در بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه در نزدیکی تهران سقوط کرد. بعداز اعلام این خبر، مسئولین و خبر گزاری های رسمی و دولتی ایران یک صدا و بی هیچ گونه شرم و حیایی در مقابل دوربین ها ظاهرشدند و اعلام کردن […]

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی پیرامون اصابت موشک به هواپیمای مسافربری و اعتراضات مردمی

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
اعتراض،تجمعات و راهپیمایی های سراسری حق مردم ایران است .هنوز خشم و انزجار مردم ایران از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه فرو ننشسته بود که حمله نیروهای آمریکایی به فرمانده سپاه قدس در عراق موجب شد تا حکومت گران فرصتی بدست آورند و با دامن زدن به فضای جنگی، سعی در به فراموشی سپردن این […]

Statement by: Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
On November 15, 2019, following a sudden 300% gasoline price hike, protests erupted across Iran, mostly by working-class and underprivileged people. Dissatisfaction among Iranians are at such high levels that in just 48 hours mass protests spread out to more than 100 cities. However, these righteous protests by the oppressed people were crushed and bloodied in […]

گفتگو با اعضا کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون تشکل یابی‌ کارگران

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
اخیرا مباحثی در رابطه با متشکل شدن طبقه کارگر از طرف تعدادی از فعالین کارگری مطرح شده است،آیت نیافر از اعضائ کمیته پیگیری با مکتوب کردن تجارب شخصی خود وروند شکل گیری کمیته پیگیری مطالبی را بیان نموده و بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی‌ نیز با نوشتن نامه‌ای به کمیته پیگیری در ادامه همین […]

اطلاعیه خطاب به تشکلهای مستقل کارگری در ایران

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهاتحادیه آزاد کارگران ایرانکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگریکانون مدافعان حقوق کارکمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگریسندیکای فلز کار و مکانیکسندیکای کارگران نقاشانجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاههمانگونه که خود شاهد […]

شرایط حاضر و نیازهای جنبش کارگری

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
                                                                        طی یکسال گذشته روند به بن بست رسیدن شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دچار چنان شتابی شده است که حتی خوشبین ترین ومعتقدترین بخش از سران اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نیز به خطر قریب الوقوع فروپاشی ساختار کنونی در صورت ادامه این روند، اذعان نموده اند.در ظاهر امر به نظر میرسد […]