روز: اسفند ۲۵, ۱۴۰۱

گزارشی از اعتراضات نیروی کار در لندن

  • توسط
  • اسفند ۲۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گزارش آرمان کوشا از راهپیمائی اعتراضی در لندن