روز: اسفند ۱۷, ۱۴۰۱

۸مارس، مطالبات و اهمیت ایجاد تشکلهای زنان

  • توسط
  • اسفند ۱۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگو با سارا سالمی

نقدی بر “منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران”

  • توسط
  • اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در برخورد با “منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران” که از طرف بیست تشکل امضاء گردیده، باید از دریچه طبقه کارگر و با ادبیاتی خاص آنرا نقد نمود.در همان خوانش اول، نکات برجسته ای به چشم میخورد که میتوان نقد خود را از یکی از این نکات شروع کرد که از نظر […]

پیرامون مبارزات زنان، مطالبات و تشکلیابی

  • توسط
  • اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با صدیقه محمدی و سحر صبا