روز: فروردین ۲, ۱۴۰۲

در تدارک اول ماه مه

  • توسط
  • فروردین ۲, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است

اعتراض بازنشستگان 

  • توسط
  • فروردین ۲, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تجمع بازنشستگان مقابل فرمانداری شوش در اعتراض به تعیین مزد توسط ” شورای عالی کار” بازنشستگان شوش در ادامه اعتراضات صنفی خود، سال ۱۴۰۲ را با شعار علیه بی عدالتی شروع کردند. بی عدالتی ، تبعیض و نابرابری ،فقر و نداری، وضعیت بد معیشتی ، گرانی و تورم همچنان بیشتر از گذشته ا دامه دارد. […]

تصمیم دولت و کارفرمایان به فروراندن بیشتر طبقۀ کارگر در اعماق فقر مطلق

  • توسط
  • فروردین ۲, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرانجام پس از هیاهوی چندش آور مجمع حامیان نظام سرمایه داری و گماشتگان آن یعنی «شورای عالی کار» پیرامون تصمیم گیری دربارۀ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱بر اساس اراده دولت و سرمایه داران حاکم، پایه مزد اسمی ماهانه کارگران معادل رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان تعیین شد. همچنین بن کارگری، ۱۱۰۰۰۰۰تومان و […]