روز: فروردین ۸, ۱۴۰۲

اعتراضات معلمان و بازنشستگان

  • توسط
  • فروردین ۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
هشتم فروردین 1402 بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی کردند. از اولین روز سال 1402 بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش و ش.شتر در اعتراض به شرایط معیشتی و افزایش ناچیز حداقل دستمزد در سال 1402 دست به تجمعات اعتراضی زده اند. از سوی دیگر معلمان وکارکنان آموزش و […]

دعوت بازنشستگان شوش از کارگران شاغل و بازنشسته

  • توسط
  • فروردین ۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اطلاع دارید که نهاد سرمایه سالار حکومتی یعنی ” شورای عالی کار” با تصویب مبلغ بسیار ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر دوباره بیشتر و بیشتر از گذشته فقر و نداری را بر ما تحمیل می کنند. بازنشستگان، هم زنجیران؛ سرمایه داران تمام دسترنج ما را غارت کرده و همچنان غارت می کنند و […]