روز: خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

برای آزادی محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و سایر زندانیان سیاسی بکوشیم!

  • توسط
  • خرداد ۱۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بهرام رحمانی

معضلات و تشکل یابی طبقه کارگر ایران

  • توسط
  • خرداد ۱۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
 فرامرز قربانی این متن بر اساس گفتگوی شفاهی که در سمینار کارگری   کومله ،سازمان کردستان، حزب کمونیست ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، به زبان کردی، ترتیب داده بود نوشته شده است. از همین جا از برگزارکنندگان سمینار تشکر می کنم.  فرامرز قربانی شما به عنوان یکی از اعضای کارزارپشتیبانی از کارگران ایران مشکلات […]

کارزار ماهیانه اردیبهشت۱۴۰۰

  • توسط
  • خرداد ۱۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است