روز: اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

روز جهانی کارگر۱۴۰۰

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

صدای زندان – شماره ده – هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۰

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
برنامه ای هفتگی برای انعکاس اخبار زندانیان سیاسی در ایران!کاری مشترک از سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کارزار پشتیبانی از کارگران ایران