روز: اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

آفرینندگان تمامی نعمات و ثروت دنیا،کارگران، روزتان گرامی باد

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
واین روزی مثل سایر روزها و جشنی مانند سایر جشنها نیست. این روز اعلام علنی نبرد اردوی کار برعلیه اردوی سرمایه واستثماراست. اول ماه مه(11 اردیبهشت)روزجهانی کارگر تجلی واقعی نبرد کار و سرمایه رادرحالی جشن میگیریم که اردوی کار در صحنەی نبرد جهانی و داخلی با گسست از اشکال رفرمیستی خصوصا پس از تفوق شکل […]