روز: اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

سندیکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ خواهان آزادی اسماعیل عبدی شدند

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
آيت‌الله سید علی خامنه ایرهبر جمهوری اسلامی ایراندفتر رهبریتهران، ایران پاریس ۱۸ مه ۲۰۲۱ آقای رهبر،سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی جلب می کند. بر طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، اسماعیل […]