روز: اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰

برای آزادی و لغو احکام فعالین کارگری و حامیان طبقه کارگر تلاش کنیم

  • توسط
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در ادامه ماهها آزار و تعقیب فعالین کارگری و فعالان اجتماعی همسو با طبقه کارگر، در روزهای اخیر، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه حکومت اسلامی، همچنان به تعقیب و دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی ادامه میدهند.طی روزهای گذشته قوه قضاییه با پرونده سازی برای فرزانه زیلابی وکیل دلسوز کارگران هفت تپه طی حکمی این وکیل […]

پیرامون حکم خلع ید و ملزومات تحقق مطالبات کارگران هفت تپه

  • توسط
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است