روز: بهمن ۱۰, ۱۳۹۹

جهت تنویر افکار عمومی و به خصوص کارگران هفت تپه

  • توسط
  • بهمن ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
باز نشر مجدد یک مطلب در باره اخراج رضا رخشان از هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. رضا رخشان در این مدت با خط گیری از اربابانش در اثبات چاکری خود با استفاده از رسانه های مجازی و تحت عنوان عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، اقدام به تخریب کارگران فعال ودلسوز نموده […]

گفتگو با ابوبکر عباس زاده پیرامون دستمزد

  • توسط
  • بهمن ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است