روز: بهمن ۸, ۱۳۹۹

گزارش تجمع امروز در گروه ملی فولاد

  • توسط
  • بهمن ۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به دنبال فراخوانی که دیشب از طرف عوامل وابسته به کارفرما منتشر میشود، امروز صبح هشتم بهمن تعدادی از نیروهای طرفدار مدیران خلع شده، با بنر حمایت از یوسفی و شعار «مرگ بر فتنه گر» مقابل تالار روابط عمومی تجمع میکنند.ماجرا از این قرار است که مدیران شرکت شفق و روابط عمومی شرکت پس از […]