روز: بهمن ۵, ۱۳۹۹

کارگران پتروشیمی کردستان خواستار اضافه دستمزد هستند

  • توسط
  • بهمن ۵, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بر اساس گزارش دریافتی، کارگران پتروشیمی کردستان روز یکشنبه پنجم بهمن ماه با مطالبه افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زدند. کارگران بخش های مختلف پالایشگاه از جمله کارگران بخش تعمیرات ، فلز کاری و مونتاژ ، فیتر ها و گروه برق و مکانیک در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدها و خواست افزایش دستمزد به […]