روز: بهمن ۶, ۱۳۹۹

روز دوم اعتصاب کارگران پتروشیمی سنندج

  • توسط
  • بهمن ۶, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بر اساس خبر رسیده به کارزار پشتیبانی از کارگران ایران امروز 6 بهمن 99 کارگران پتروشیمی سنندج در اعتراض به پایین بودن دستمزد و خواهان افزایش مزد کاری خود دست از کار کشیده و در روز دوم اعتصاب به سر میبرند. بر اساس همین خبر امروز هیتئی ۶ نفره از طرف کارفرما با ریاست اصغری […]