روز: تیر ۱۰, ۱۳۹۹

راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش

  • توسط
  • تیر ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه شایسته بیشتر ین حمایت ها از طرف هم‌ طبفه ای های خود هستند.با اتحاد و همبستگی طبقاتی بر علیه ظلم و ستم و استثمار صاحبان زر و زور باید ایستاد . سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از خواست و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه،حمایت کرده و خواستار رسیدگی فوری […]

احضار نسرین جوادی به زندان

  • توسط
  • تیر ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران طی ابلاغیه ای احضار شده است که ظرف‌ مدت پنج روز خود را جهت اجرای حکم معرفی‌ نماید. این احضاریه‌ از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳‌ تهران صادر شده است.نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که […]

‍ حیدر قربانی آزاد شد

  • توسط
  • تیر ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
حیدر قربانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز سه شنبه دهم تیرماه، پس از ۲۳ روز بازداشت با قرار وثیقه ۲۵۰میلیون تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شد.پس از انجام تودیع وثیقه، نامه آزادی حیدر روز‌ گذشته صادر و‌ تحویل مأمورین زندان اوین شده بود اما انتظار اعضای خانواده ‌و دوستان حیدر برای استقبال […]